Çerezler Hakkında
Site kullanım deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanırız. Bu siteyi kullanmaya devam ederek bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.

İptal, İade ve Cayma Bedeli Sözleşmesi

İPTAL, İADE VE CAYMA HAKKI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

1. GENEL BİLGİLENDİRME

İkincieldeguven.com üzerinden satışa sunulan hizmetleri satın almanız sürecinde, Satıcı tarafından Alıcı taraf olan sizlere (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır) sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış/hizmet sözleşmesi başta olmak üzere hukuki sözleşmeleri okumuş ve kabul etmiştiniz. Kurulan satış/hizmet sözleşmesi, Alıcı tarafın tüketici sıfatına haiz olması durumunda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 29188 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabii olacaktır. Bu kapsamda İkincieldeguven.com önemli hukuki konularda bilgi sahibi olmanızı sağlayarak, haklarınızı ve elektronik sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinizi açık bir şekilde bilgilendirerek kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve kullanıcı memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır.

2. İPTAL VE İADE

2.1. Satın alınan hizmet/ürün, eksiksiz ve önceden belirtilen niteliklere uygun olarak sunulmaktadır. Hizmet ancak sunulmaya başlanmamışsa alıcılar sözleşmeyi satıcının onayıyla sona erdirebilir. Satıcı’nın Alıcı için işlemlere başlaması veya Alıcı’nın Platform üzerinden ödeme yapması durumunda hizmetin sunulmaya başlandığı kabul edilir ve bu kapsamda iptali veya iadesi istenemez. Satıcı’nınilgili hizmete ilişkin başarı garantisi vermediğini, ilgili hizmetin veya sonucunun başarılı olup olmama ihtimalinden sorumlu olmadığını bu kapsamda alınan hizmete ilişkin iptal, iade veya cayma hakkının kullanılamayacağı Alıcı tarafından gayri kabulü rucü olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

2.2. Satın alınan hizmetinin sunulmasının imkansızlaşması durumunda, Satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde yazılı olarak Alıcı’ya bildirmek zorundadır. 14 (ondört) iş günü içerisinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

2.3. Alıcı, satın aldığı hizmetin/ürünün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcı’nın ürünü, hizmeti veya devri yerine getirme yükümlülüğü sona erer. Eğer hizmet sağlandıktan sonra Alıcı bu işlemleri yetkili veya yetkisiz olarak gerçekleştirdiyse Satıcı’nın sözleşme konusu bedeli isteme hakkı saklıdır.

2.4.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde sunulamaz ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, hizmetin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin ertelenmesini talep edebilir. Satıcı siparişi iptal ederse; Alıcı ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 (ondört) iş günü içinde kendisine nakden bu ücret Satıcı tarafından ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 (ondört) iş günü içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın Alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

3. CAYMA HAKKI

3.1.Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının Alıcı tarafından açılmış olması halinde iadesi ilgili mevzuat gereği Cayma hakkı mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da ilgili yönetmelik gereği mümkün değildir.

3.2.Satıcı’nın sağlamış olduğu platform cayma hakkının istisnasını oluşturan hizmetler olduğu göz önüne alındığında, Alıcı cayma hakkını ancak bu hizmetlerden yararlanmadığı durumlarda ve tüketici sıfatına haiz olmak koşuluyla 14 (ondört) gün içinde kullanabilecektir.

3.3. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 (ondört) günlük süre sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanmış olan hizmete ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

3.4.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün burada düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

3.5.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

3.6.Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

3.7.Alıcı, banka havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, ödemesini QNB Finansbank A.Ş, TR350011100000000092846338 hesabımıza Türk Lirası (TL) olarak yapabilir.

3.8.Alıcı, ikincieldeguven.com üzerinden kredi kartları ile, her türlü kredi kartımıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilir. Online ödemelerde sipariş sonunda Alıcı’nın kredi kartından tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Şirket Bilgileri

Unvan: İKİNCİ ELDE GÜVEN BİLİŞİM A.Ş

Adres: Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp cad. İKSV Vakfı No:5 Kat:2 Kolektif House - Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212 909 5 486
Email: [email protected]