Çerezler Hakkında
Site kullanım deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanırız. Bu siteyi kullanmaya devam ederek bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


TARAFLAR VE TANIMLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

A. ______________________; (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

B. ______________________;(bundan sonra “SATICI/SATICI” olarak anılacaktır)

ALICI

Adı, Soyadı, Unvanı

.

Adres:

.

Telefon:

E-Posta:

SATICI

Ticaret Unvanı:

Mersis No:

Adres:

Kep Adresi:

Telefon:

E-Posta:

Yukarıda bilgileri verilen ALICI ve SATICI birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle ALICI, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

TANIMLAR

ALICI: İşbu Sözleşme’deki şartları ve sitedeki kural ve yasakları kabul ederek, SATICI’nın uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sunduğu hizmetlerden bir veya birden fazlasından bedeli karşılığında faydalanan, SATICI’nın ön gördüğü her türlü yöntem ve tekniği kullanarak uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla yasal mevzuata uygun olarak sunduğu hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

SATICI: Uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sunduğu hizmetlerin satımını yapan tüzel/gerçek kişi’yi ifade eder.

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nu ifade eder.

TÜKETİCİ: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

1.1. İşbu Sözleşme, ALICI'nın SATICI’dan almak istediği aşağıda belirtilen ürünlerin ("Ürün/Ürünler") ALICI'ya satışı ile teslimi ve diğer konulara ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. ALICI işbu Sözleşme’yi web sitesi üzerinden kabul etmekle veya çağrı üzerine kabul beyanıyla onaylamış kabul edilir.

1.2. İşbu Sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'e uygun olarak düzenlenmiştir. Bu bağlamda Taraflar Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini, anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme SATICI ile ayrı ayrı akdedilen sözleşmeleri ve eklerinde yer alan hükümlerin ifasını engellemeyecektir.

1.3. ALICI ve SATICI ikincieldeguven.com (“ikincieldeguven” olarak adlandırılacaktır.) portalını kullanmaları kapsamında Platform kullanım koşullarını kabul etmiştir.İkincieldeguven, SATICI ile sözleşme ilişkisi kurup ürününü güvenli bir şekilde teslim alıp ödemesini yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişi olan ALICI ile ürününü ALICI’ya ikincieldeguven vasıtasıyla ulaştırıp ödemesini almak isteyen gerçek veya tüzel kişi olan SATICI arasında güvenliği Çözüm Ortağı ile sağlayan bir platformdur. ikincieldeguven SATICI ve ALICI için doğru Çözüm Ortağı bulma ve süreci takip etme, talep edilmesi halinde ALICI’nın onayıyla ödemeyi SATICI’ya aktarmakla yükümlüdür. Kullancılar’ın anlaşması halinde SATICI tarafından satışa sunulan ürün Çözüm Ortağı’na gönderilir, Çözüm Ortağı’nca ürünlerin orjinalliği, SATICI ve ALICI (Birlikte “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” şeklinde anılacaktır.) arasında anlaşılan koşullara uygunluğu, kalitesi kontrol edilip, kontrolden sonra ikincieldeguven.com’a bildirilir. Bildirimin akabinde ALICI’nın ürünü teslim almasını sağlamak için gerekli kolaylık Çözüm Ortağı’nca sağlanır. ALICI’nın Çözüm Ortağı nezdinde kontrol edilen ürüne onay vermesi halinde ALICI’nın SATICI’ya taahhüt ettiği ödeme sağlanır. Kullanıcılar, ikincieldeguven.com’u yasalara uygun bir şekilde kullanabilir.İkincieldeguven.com, ALICI ve SATICI’yı Çözüm Ortağı ile sanal platform üzerinden yazılım uygulaması hizmeti vermek suretiyle buluşturmakta ve sürecin ilerleyişini takip etmektedir. Bunun karşılığında da sabit hizmet bedeli veyahut oranlı hizmet bedelini Kullanıcılar’ın arasındaki anlaşmasına göre ALICI dan veya SATICI’dan almaktadır.

1.4.İşbu Sözleşme’de yer alan usul, kural ve talimatlar ile İkincieldeguven.com tarafından zaman zaman yapılacak değişiklikler, web sitesinde ve mobil uygulamada yer alan kişisel verilerin korunması politikası ve web sayfasında yer alan tüm sözleşmelerde dahil olmak üzere tüm sözleşme ve politikalar işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve işbu Sözleşme hükümleriyle birlikte uygulanır ALICI ve SATICI, işbu Sözleşme’yi web sitesinin veya mobil uygulamanın bulunduğu dijital ortamda elektronik olarak onay vermesi ile kabul ettiğini, söz konusu onay ile birlikte üyelik işleminin tamamlandığını ve işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiğini, İkincieldeguven.com tarafından yapılacak tüm düzenlemelere ve değişikliklere uymayı da ayrıca beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.İkincieldeguven.com’un yönetim kuralları, ikincieldeguven.com markasının ticari itibarı, işbu Sözleşme’nin tarafı olan ALICI veya SATICI ’nın ikincieldeguven.com’a duyulan güveni zedeleyici davranışları ile işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklere aykırı fiilleri dışında doğabilecek olası ihtilaflardan 5651 sayılı kanun gereğin yer sağlayıcı olarak ikincieldeguven.com herhangi bir suretle sorumluluk kabul etmemektedir. Nitekim ikincieldeguven.com, ALICI ile SATICI veya Çözüm Ortağı ile Kullanıcılar arasındaki ilişkiye taraf değildir ve tarafı yapılamaz.

1.5. ALICI ve SATICI işbu Sözleşme ile Platform Kullanım Koşulları sözleşmesinin doğrudan veya dolaylı olarak çelişmesi halinde Platform Kullanım Koşulları sözleşmesinin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

2.1.SATICI web sayfasında yer alan tüm sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini, ikincieldeguven.com tarafından belirlenen usule uyacağını, daha önceden ALICI ile anlaşmış olduğu gibi ürünün niteliğini fiziksel özelliklerini ve yazılımsal durumunu doğru şekilde beyan edeceğini kabul eder. SATICI, satışa sunulan ürün ve gönderilen ürün görsellerinin doğruluğuyla ve özelliğiyle örtüşen ürünü Çözüm Ortağı’na kargoda hasar görmeyecek şekilde paketleyerek ve güven altına alarak platformun sunmuş olduğu kargo firması ile göndereceğini kabul beyan ve taahhüt eder. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde edimini ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddedeki yükümlülüklerin aykırılığı halinde SATICI ikincieldeguven.com tarafından komisyon oranının kesileceğini kabul eder. Komisyon oranının 3 gün içerisinde SATICI tarafından ödenmemesi durumunda ödemenin yapılana kadarki süreye kadar ürünün çözüm ortağında kalacağını ve her geçen gün için 100 TL cezai şart bedelini ve ALICI ile ikincieldeguven.com’un uğrayacağı tüm zararları karşılamayı kabul eder.

2.2. SATICI platform üzerinden yapacağı tüm işlemlerde basiretli bir tacir gibi hareket etmekle yükümlü olduğunu, ürünün çalışmasını engelleyici hackleme, ilk inceleme esnasında gözle görülemeyen, fark edilemeyen, yazılım yükleme, keylogger vb. gibi kötü niyetli girişimlerde bulunmayacağını, eksik aksesuar belge vb. gönderim taahhüdünde olmasına rağmen gönderilmeyen ürün olması durumunda veya taahhüt etmiş olduğu ürün ile Çözüm Ortağı’na gönderilen ürün arasında farklılıklar olması veya üründe hata olması halinde SATICI ikincieldeguven.com tarafından komisyon oranının kesileceğini kabul eder. Komisyon oranının 3 gün içerisinde SATICI tarafından ödenmemesi durumunda ödemenin yapılana kadarki süreye kadar ürünün çözüm ortağında kalacağını ve her geçen gün için 100 TL cezai şart bedelini ve ALICI ile ikincieldeguven.com’un uğrayacağı tüm zararları karşılamayı kabul eder.

2.3.SATICI, ALICI’nın onayından sonraki 3 gün içerisinde ürünü kararlaştırılan Çözüm Ortağı’na iletir. İşlemler sırasında satışa sunulan ürünün satışının imkansızlaşması durumunda ve ürünün tedarik edilememesi durumlarında en geç 1 gün içerisinde ikincieldeguven.com bilgilendirilmelidir. Aksi halde SATICI ikincieldeguven.com tarafından komisyon oranının kesileceğini kabul eder. Komisyon oranının 3 gün içerisinde SATICI tarafından ödenmemesi durumunda ödemenin yapılana kadarki süreye kadar ürünün çözüm ortağında kalacağını ve her geçen gün için 100 TL cezai şart bedelini ve ALICI ile ikincieldeguven.com’un uğrayacağı tüm zararları karşılamayı kabul eder.

2.4.SATICI, hiçbir şekilde vergilendirmelerden ikincieldeguven.com’u sorumlu tutmayacağını, komisyon verilmesi durumunda vergi dahil fiyat üzerinden hesaplama yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

3.1. ALICI olmak için gerçek kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. ALICI bu Sözleşme’yi elektronik ortamda kabul etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyid etmiş olur. Tüzel kişilik adına işlem yapanların, şirketi temsile ve yönetmeye yetkili olmaları şarttır. ALICI, SATICI’nın bu bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olmadığını ve SATICI’ya verdiği bilgilerinin ve belgelerinin tamamının doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddeye aykırılık hallerinde ödemeyi yapan gerçek kişi veya tüzel kişi ALICI sıfatına haiz olur.

3.2. ALICI, web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Ürün’ün veya Ürünler’in temel nitelikleri, sunuluş şekli, ücretlendirme ve ücretin ödeme şekline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri, iptal, iade ve cayma politikalarını okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine ulaştırabilir. ALICI, işbu Sözleşme'yi ve ön bilgilendirme formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, verilen Hizmetler’e ait temel özellikler, Hizmetler’in vergiler dahil fiyatı, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

3.3.ALICI web sayfasında yer alan tüm sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini, ikincieldeguven.com tarafından belirlenen usule uyacağını, SATICI tarafından Çözüm Ortağı’nın lokasyonuna gönderilen ürünleri, ikincieldeguven.com üzerinden bildirim gelmesinden itibaren 48 saat içerisinde teslim almak üzere Çözüm Ortağı’nın bulunduğu lokasyona gitmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde SATICI ikincieldeguven.com tarafından komisyon oranının kesileceğini kabul eder. Komisyon oranının 3 gün içerisinde SATICI tarafından ödenmemesi durumunda her geçen gün için 100 TL cezai şart bedelini ve SATICI ile ikincieldeguven.com’un uğrayacağı tüm zararları karşılamayı kabul eder.

3.4.ALICI, Çözüm Ortağı ile birlikte SATICI’dan gelen ürünü kontrol edebilir, Çözüm Ortağı tarafından belirtilen rapor incelenir tüm bu süreç kapsamında ürünün ALICI tarafından kabul edilmesi halinde ALICI ürün bedelinin SATICI’ya aktarılmasına onay vermesi, ürün bedelinin eksik ödenmesi, alınacak ürün bedeli ödendikten sonra keyfi olarak iptal talebi gelmesi, ALICI tarafından teslim alınacak ürüne kasten/kasıt olmadan hasar verilmesi hallerinde ALICI ikincieldeguven.com tarafından komisyon oranının kesileceğini kabul eder. Komisyon oranının 3 gün içerisinde SATICI tarafından ödenmemesi durumunda her geçen gün için 100 TL cezai şart bedelini ve SATICI ile ikincieldeguven.com’un uğrayacağı tüm zararları karşılamayı kabul eder.

3.5.ALICI, Çözüm Ortağı’nın sorumluluğunun ürünü teslim alınmasıyla bittiğini, Çözüm Ortağı’nın veya ikincieldeguven.com’un, ürün tesliminden veya teslim sonrasında üründe çıkabilecek arızalardan veya hasar veya zararlardan sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6.ALICI’nın, SATICI’dan veya Kargo şirketinden kaynaklanan sebeplerle ürünü 48 saat içerisinde teslim almaması hali dışında ALICI ikincieldeguven.com tarafından komisyon oranının kesileceğini kabul eder. Komisyon oranının 3 gün içerisinde SATICI tarafından ödenmemesi durumunda her geçen gün için 100 TL cezai şart bedelini ve SATICI ile ikincieldeguven.com’un uğrayacağı tüm zararları karşılamayı kabul eder.

4. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET, FİYAT, ÖDEME BİLGİLERİ

4.1. Ürün’ün veya Ürünler’in temel nitelikleri, fiyatı, türü ve vergiler dahil satış bedeli aşağıdaki gibidir:

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

-

TL

TL

-

TL

TL


-

TL

TL

Toplam

TL

İlan edilen fiyatlar veya öneriler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen, promosyon kapsamında düzenlenen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

· Sipariş Tarihi

· Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli:

· Kargo Ücreti:

· Kargo Dahil Toplam Bedeli:

· Ödeme Şekli ve Planı:

· Teslimat Adresi:

· Teslim Edilecek Kişi:

· Teslimat Tarihi:

· Teslim Şekli:

· Fatura Adresi:

4.2. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, Sözleşme’ye konu Ürün’ün veya Ürünler’in temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve Ürün veya Ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Ürün veya Ürünler ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Ürün veya Ürünler’i satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. ALICI’ya iletilen veya web sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Ürün bedeli ödendiği vakit bu Sözleşme kurulmuş ve ALICI, Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLERİN TESLİMATI

5.1. MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtilen Ürün veya Ürünler, ALICI'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu Çözüm Ortağı’nın adresine ve belirtilen Çözüm Ortağına teslim edilecektir. SATICI web sayfasında yer alan tüm sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini, ikincieldeguven.com tarafından belirlenen usule uyacağını, daha önceden ALICI ile anlaşmış olduğu gibi ürünün niteliğini fiziksel özelliklerini ve yazılımsal durumunu doğru şekilde beyan edeceğini kabul eder. SATICI, satışa sunulan ürün ve gönderilen ürün görsellerinin doğruluğuyla ve özelliğiyle örtüşen ürünü Çözüm Ortağı’na kargoda hasar görmeyecek şekilde paketleyerek ve güven altına alarak platformun sunmuş olduğu kargo firması ile göndereceğini kabul beyan ve taahhüt eder. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde edimini ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. TESLİMATA İLİŞKİN SORUMLULUK

ALICI, Ürün’e veya Ürünler’eait temel özellikler,Ürün veya Ürünler’in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. ALICI'nın, Sözleşme konusuÜrün veya Ürünler’i teslim almadan önce muayene etmeksizin tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplıÜrün’e veya Ürünler’i Çözüm Ortağı’ndan teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Zarar görmüş paket durumunda; ALICI tarafından Çözüm Ortağı’ndan teslim alınanÜrün veya Ürünler’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonraÜrün veya Ürünler’in sorumluluğu ve hasarlar ALICI'ya aittir.

6. ÜRÜN VEYA ÜRÜNLER’İN ÖDENMESİ ve İADESİ

6.1. SATICI tarafından aksi öngörülmemesi halinde, ALICI,Ürün veya Ürünler sağlanmadan önce bedelini tamamen ödemiş olmalıdır. Peşin satışlarda Hizmet’in tesliminden önce toplam bedel SATICI'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesih edebilir,Ürün veya Ürünler’i sağlamaktan imtina edebilir. ALICI tarafındanÜrün’ün veya Ürünler’inbedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, mücbir sebep halleri gerçekleşirse SATICIÜrün’ün veya Ürünler’inteslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. İade olanÜrün veya Ürünler dekuponlar, indirimler veya promosyonlar kullanmışsa bu bedeller iade Sipariş konusuÜrün’ün veya Ürünler’in teslimatına ilişkin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 1 (bir) gün içinde ALICI’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir. SATICI, ALICI’nınsözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir hizmeti tedarik edebilir.

6.2 ALICI'nın satış bedelini, kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar kartı çıkaran kuruluşça sağlanmış olan kredi ve/veya taksitli ödeme imkanları ile sınırlıdır. Bu nedenle, SATICI'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün veya Ürünler’in satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden, peşin satış kabul edilir. SATICI'nın taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi uygulanır.

6.3. ALICI'nın Ürün veya Ürünler’e ilişkin ödemeyi bir bankaya ait ATM cihazından ya da şubesinden yatıran IBAN numarası belirlenemez şekilde “hesaba yatırma” şeklinde yapması durumunda, Hizmet bedelinin işbu Sözleşme uyarınca ALICI'ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI'nın müşteri hizmetleri adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

7. CAYMA HAKKI

29188 sayılı ve 27/11/2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği M. 15 uyarınca Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve ikinci el ürünlerde cayma hakkı kullanılamayacaktır.

8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1. İşbu Sözleşme'de yer almayan hususlar ALICI tarafından web sitesi'nde görülen/onaylanan ön bilgilendirmelerde ve satış aşamaları veya bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar. ALICI'ya, bildirdiği elektronik posta adresine, işbu Sözleşme gönderildiği ve/veya elektronik ortamda kalıcı şekilde bilgilendirme yapıldığından söz konusu bilgilendirmelere ve bu işbu Sözleşme’ye elektronik ortamda her zaman ulaşılabilir.

8.2. İşbu Sözleşme ile ilgili doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; Tarafların yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

8.3. ALICI ve SATICI işbu Sözleşme’nin Taraflar ve Tanımlar bölümünde belirtilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4.SATICI, ALICI tarafından işbu Sözleşme’nin hükümlerine aykırı fiillerin gerçekleştirilmesi halinde her zaman Sözleşme’yi haklı sebeple feshedebilir.

9. MÜCBİR SEBEPLER

9.1. SATICI’nın kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve SATICI’nın işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi, siber saldırılar ve hacking (siber) saldırıları mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

9.2. SATICI, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır.

9.3.SATICI mücbir sebepler nedeniyle yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak SATICI’nın fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

10. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayıSATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve çıkan ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.