Çerezler Hakkında
Site kullanım deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanırız. Bu siteyi kullanmaya devam ederek bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.

Platform Kullanım Koşulları

İKİNCİ ELDE GÜVEN

SATICI VE ALICI İÇİN PLATFORM KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İkincieldeguven.com olarak platformumuzda, alıcıların ve satıcıların birbirleriyle kurmuş oldukları satış ilişkisinde güvenliği sağlamayı amaçlamaktayız. Bu kapsamda taraflar arasında sunulan ürünlerde ödeme işlemi gerçekleşmeksizin ürünlerin orijinalliği ve taraflar arasında anlaşılan şartları taşıyıp taşımadığı hususlarında alanında uzman çözüm ortaklarıyla çalışmaktayız. Alıcı’nın veya Satıcı’nın talebi üzerine ikincieldeguven.com olarak satıcı tarafından ürünlerin çözüm ortaklarımıza iletilmesini, çözüm ortakları tarafından alıcı nezdinde kontrol edildikten sonra alıcı tarafından ürünün kabulüyle birlikte ödemenin satıcıya aktarılmasına imkan sağlamaktayız.

İkincieldeguven.com hem satıcı ile hem alıcı ile hem de satıcı’dan gelen ürünün niteliğini kanıtlayan uzman olarak kontrolünü üstlenen çözüm ortaklarıyla sözleşmeler yapmaktadır. Bu işleyiş ve kapsamda işbu sözleşme hazırlanmıştır. Platformumuzu kullanan alıcı ve satıcı işbu Sözleşme’yi okuduğunu, haklar ve yükümlülüklerini kabul ettiğini ve Sözleşme şartlarına uyacağını taahhüt eder.

1-TARAFLAR

İşbu Platform Kullanım Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır. ) Evliya Çelebi mah. Sadi Konuralp cad. No:5 Kat:2 Kolektif House, Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim, 0470121225000001 Mersis no.lu ve İstanbul Ticaret Sicili Nezdinde 237596-5 Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan İKİNCİ ELDE GÜVEN BİLİŞİM A.Ş ve web sayfası olan ikincieldeguven.com (Bundan böyle “ikincieldeguven” olarak anılacaktır.) ile

· Alıcı’ya ikincieldeguven vasıtasıyla ulaştırıp ödemesini almak isteyen gerçek veya tüzel kişi (“Satıcı” olarak anılacaktır.)

· Satıcı ile sözleşme ilişkisi kurup ürününü güvenli bir şekilde teslim alıp ödemesini yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişi (“Alıcı” olarak anılacaktır.) arasındadır. Alıcı ve Satıcı Birlikte “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak adlandırılacaktır.

2-SÖZLEŞME’NİN AMACI ve KONUSU

2.1.ikincieldeguven, Satıcı ile sözleşme ilişkisi kurup ürününü güvenli bir şekilde teslim alıp ödemesini yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişi olan Alıcı ile ürününü Alıcı’ya ikincieldeguven vasıtasıyla ulaştırıp ödemesini almak isteyen gerçek veya tüzel kişi olan Satıcı arasında güvenliği Çözüm Ortağı ile sağlayan bir platformdur. ikincieldeguven Satıcı ve Alıcı için doğru Çözüm Ortağı bulma ve süreci takip etme, talep edilmesi halinde Alıcı’nın onayıyla ödemeyi Satıcı’ya aktarmakla yükümlüdür. Kullanıcılar’ın anlaşması halinde Satıcı tarafından satışa sunulan ürün Çözüm Ortağı’na gönderilir, Çözüm Ortağı’nca ürünlerin orijinalliğini, Satıcı ve Alıcı (Birlikte “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” şeklinde anılacaktır.) arasında anlaşılan koşullara uygunluğu, kalitesi kontrol edilip, kontrolden sonra ikincieldeguven.com’a bildirilir. Bildirimin akabinde Alıcı’nın ürünü teslim almasını sağlamak için gerekli kolaylık Çözüm Ortağı’nca sağlanır. Alıcı’nın Çözüm Ortağı nezdinde kontrol edilen ürüne onay vermesi halinde Alıcı’nın Satıcı’ya taahhüt ettiği ödeme sağlanır. Kullanıcılar, ikincieldeguven.com’u yasalara uygun bir şekilde kullanabilir. Belirtilen süreç içerisinde tüm tarafların haklarını korumak adına tarafların haklarını ve yükümlülükleri düzenlemek amacıyla işbu sözleşme hazırlanmıştır.

2.2. İşbu Sözleşme’nin niteliğinden de anlaşılacağı üzere Kullanıcılar ile ikincieldeguven.com arasında iş kanunu ve sair mevzuatlar kapsamında işçi-işveren veya işleten ilişkisi mevcut değildir. İkincieldeguven.com, Alıcı ve Satıcı’yı Çözüm Ortağı ilesanal platform üzerinden yazılım uygulaması hizmeti vermek suretiyle buluşturmakta ve sürecin ilerleyişini takip etmektedir. Bunun karşılığında da sabit hizmet bedeli veyahut oranlı hizmet bedelini Kullanıcılar’ın arasındaki anlaşmasına göre Alıcı dan veya Satıcı’dan almaktadır.

2.3. Alıcı ve Satıcı, ikincieldeguven.com’un sağladığı web altyapısını, yazılımı ve en nihayetinde www.ikincieldeguven.com’u kullanmakla işbu Sözleşme’ye taraf olur. Alıcı ve Satıcı bağlı olduğu yasalara göre Sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip, branşında tecrübeli ve sertifikasyona sahip, işbu Sözleşme’ye taraf olmakta herhangi bir engel olmadığını ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını ve Sözleşme’de yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır. İşbu Sözleşme taraflara Sözleşme konusu web sayfası olan İkincieldeguven.com ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu Sözleşme’yi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, Sözleşme’de talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.
2.4 Kullanıcılar, ikincieldeguven.com’un farklı Kullanıcıları buluşturan bir aracı platform olduğunu kabul eder. Bu çerçevede Kullanıcı, aksi belirtilmedikçe web sitesinden satın alacağı hiçbir ürün/hizmetin ikincieldeguven tarafından ifa edilmeyeceğini ve ikincieldeguven’in satın alınacak ürünün kalitesi ve niteliği ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığını kabul eder.

2.5. İkincieldeguven.com’ da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının, hizmetler karşılığı ödenecek bedelin ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitine dair esaslar içeren işbu Sözleşme, siz değerli Kullanıcılar ile aramızdaki yasal şartları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. İkincieldeguven.com’a kayıt olmakla birlikte işbu Sözleşme’deki koşulları kabul ettiğinizi gayri kabulü rücu olmak üzere taahhüt etmiş olursunuz.

2.6. İşbu Sözleşme’de yer alan usul, kural ve talimatlar ile ikincieldeguven.com tarafından zaman zaman yapılacak değişiklikler, web sitesinde ve mobil uygulamada yer alan kişisel verilerin korunması politikası ve web sayfasında yer alan tüm sözleşmelerde dahil olmak üzere tüm sözleşme ve politikalar işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve işbu Sözleşme hükümleriyle birlikte uygulanır Alıcı ve Satıcı, işbu Sözleşme’yi web sitesinin veya mobil uygulamanın bulunduğu dijital ortamda elektronik olarak onay vermesi ile kabul ettiğini, söz konusu onay ile birlikte üyelik işleminin tamamlandığını ve işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiğini, İkincieldeguven.com tarafından yapılacak tüm düzenlemelere ve değişikliklere uymayı da ayrıca beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

2.7. İkincieldeguven.com’un yönetim kuralları, ikincieldeguven.com markasının ticari itibarı, işbu Sözleşme’nin tarafı olan Alıcı veya Satıcı ’nın ikincieldeguven.com’a duyulan güveni zedeleyici davranışları ile işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklere aykırı fiilleri dışında doğabilecek olası ihtilaflardan 5651 sayılı kanun gereğin yer sağlayıcı olarak ikincieldeguven.com herhangi bir suretle sorumluluk kabul etmemektedir. Nitekim ikincieldeguven.com, Çözüm Ortağı ile Kullanıcılar arasındaki ilişkiye taraf değildir ve tarafı yapılamaz.

3-İKİNCİELDEGUVEN.COM’UN KULLANIMI VE TAAHHÜTLER

Kullanıcılar, Platform üzerinden alacağı kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi vasıtasıyla, Çözüm Ortağı’nın seçilmesiyle İkincieldeguven.com’u etkin olarak kullanabilecek, platforma erişim sağlayabilecek, lokasyonuna, uzmanlığına ve yoğunluk dengesine göre ikincieldeguven.com’un yazılımının belirleyeceği algoritma kapsamında belirlenecek Çözüm Ortağı’nı yetkili kılacak, Çözüm Ortağı Satıcı tarafından gönderilen ürünleri teslim alacak, kontrol edecek, kontrolden sonra Alıcı’ya tutanakla birlikte teslim edecek veya Satıcı’ya gerekçesiyle birlikte iade edecek ve tüm işlemleri en geç 3 saat içerisinde ikincieldeguven.com’a bildirecektir.

3.1.İkincieldeguven.com veya ikincieldeguven.com’un vermiş olduğu hizmetlerle bağlantılı iştirakleri veya uygulamaları veya altyapıları üzerinde her tür kullanım ve tasarruf yetkisiİkincieldeguven.com’a aittir. İkincieldeguven.com, Sözleşme şartları da dahil olmak üzere, web sayfası ve web sayfasının uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

3.2.Kullanıcılar, İkincieldeguven.com’un kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ikincieldeguven.com, Çözüm Ortağı ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan zarara sebebiyet veren Kullanıcı sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. Kullanıcılar ikincieldeguven.com içindeki faaliyetlerinde, ikincieldeguven.com’un herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan zarara sebebiyet veren Kullanıcı sorumludur ve bu durumdaİkincieldeguven.comyetkilileri, bu tür hesapları içerisinde kredisi olsa dahi askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. İkincieldeguven.com takdir hakkı yalnızca kendisine ait olmak üzere başka herhangi bir sebeple de Kullanıcılar’ın ikincieldeguven.com’a erişimi ile ikincieldeguven.com’a ilişkin işlevleri kullanmasını engelleme ya da sınırlama hakkını saklı tutar.

3.3.Kayıt sırasında İkincieldeguven.com’a vermiş olduğunuz veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesince hazırlanan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikamız kapsamında işlenir ve bu veriler, metin, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon, adres, fotoğraf, grafik vb. den oluşur. Bilgilerin sorumluluğu Kullanıcılar’a aittir. ikincieldeguven.com bilgilerin online dağıtımında rol oynar. Yargı mercilerinden Kullanıcılar’ın hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.İkincieldeguven.com, Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin Çözüm Ortağı’na aktarılmasından veya Çözüm Ortağı’na aktarıldıktan sonra KVKK’ya aykırı olabilecek fiillerden ve ihlallerden sorumlu değildir. Kullanıcılar, ikincieldeguven.com’un bu hususta sorumlu olmayacağını peşinen kabul ederler. Verilerin İkincieldeguven.com veya Çözüm Ortakları’na veya Kullanıcılar’a herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inanıldığı takdirde ikincieldeguven.com, bilgilerinizi veya hesabınızı tamamen veya kısmen yayından kaldırabilir. İkincieldeguven.com ile paylaştığınız bilgileriniz diğer Çözüm Ortakları’nın veya Kullanıcılar’ın kullanımına kısmen ya da tamamen açılabilir, referans gösterilebilir.

3.4.Kayıt Şartları: İkincieldeguven.com’a kaydolmanız halinde kayıt formunu doldururken şahsınız veya firmanız hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğinizi, işbu Sözleşme’nin tarafı olan Alıcı veya Satıcı olarak üye bilgilerinizi doğru ve güncel tutacağınızı kabul etmiş olursunuz. İkincieldeguven.com bilgilerinizin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse kaydınızı silebilir. Eğer bir firmayı/kurumu temsilen üye oluyorsanız bu metin, temsil ettiğiniz firma/kurumu da bağlamaktadır.

3.5.Kullanıcılar,İkincieldeguven.com tarafındanverilen hizmetlerin ve sağlanan içeriklerin kopyalanmaması, hiçbir şekilde çoğaltılmaması, web sayfasının veya üçüncü bir tarafın hiçbir tescil hakkı, teklif hakkı vb. haklarının çiğnenmemesi ilkelerini kabul etmiştir.

3.6. İşbu Sözleşme’nin tarafı olan Alıcı veya Satıcı, İkincieldeguven.com ve üçüncü taraf web sayfalarındaki şifre ve hesap güvenliğinden kendileri sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesindenikincieldeguven.comsorumlu tutulamaz.

3.7.İkincieldeguven.com’a kayıt olan Kullanıcılar, işbu Sözleşme’de belirtilen veyahut ek protokolle ikincieldeguven.com tarafından düzenlenecek genel, Platforma özgü olan ücret ve ödeme politikasını, dönemsel kampanyaları ve komisyon oranlarını, ücret ve ödeme politikasına karşı itirazda bulunmayacaklarını ve bunu bir ihtilaf konusu halinde getirmeyeceklerini, getirilmesi durumunda 10.000 TL cezai şartı ödemeyi peşinen geriye dönülmez şekilde beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.8.Kullanıcılar, ikincieldeguven.com nezdinde paylaşmış oldukları içerikleri, ikincieldeguven.com dışında paylaşmayacağını, bu hususta telif haklarına ilişkin tüm düzenlemeleri ve aksi durumda davranış göstermeleri halinde platformdan süresiz olarak uzaklaştırılacaklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.

3.9.Kullanıcılar telif hakları konusunda tek sahibin ikincieldeguven.com olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.10. Kullanıcılar işbu Sözleşme’ye taraf olmayı ve Sözleşme’den kaynaklanan borçlarını ifaya hukuken yetkili olduğunu, İkincieldeguven.com’a verdiği tüm bilgi ve belgelerin yanlışlığından meydana gelecek zararlardan sorumlu olduklarını ve işbu Sözleşme üzerinde etkisi olacak her türlü değişikliği derhal İkincieldeguven.com’ a bildireceğini, mevzu hukuka uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11. Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan ve kişilerin işbu Sözleşme’yi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir. Kullanıcılar, yetkisi dışında bulunan veya yerine getirme gücü olmayan işlemlere tevessül etmeyeceğini, bu tür teklif ve kabullerde bulunmayacağını ve yaptığı her işlemde dürüst, iyi niyetli ve tedbirli davranacağını, özgün içerikleri intihal oluşturmayacak şekilde kaynağı ile birlikte iktibas hükümleri kapsamında paylaşacağını, kendisinin veya eserinin neden olduğu İkincieldeguven.com’a yönelik olabilecek tüm yasal başvurulardan doğabilecek zararlardan sorumlu olduğunu ve hatta bu zararlar kadar cezai şart bedelini ödeyeceğini İkincieldeguven.com’un, diğer kullanıcıların ve Çözüm Ortakları’nın haklarına riayet edeceğini, sistemi kullanırken, sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.12.Kullanıcılar, ikincieldeguven.com’u kullanırken veyahut ikincieldeguven.com vasıtasıyla hizmet alırken;

(a) Suç unsuru oluşturmayacağını, kamuyu engellemeyeceğini ve uygulamada olan herhangi bir yasayı çiğnemeyeceğini;

(b) Virüs, bozulmuş dosya, Truva atı (Trojan, horse), kurt, iptal programcığı, "fare kapanı” (mouse trap) adı verilen bir çok pencere açılmasını sağlayarak siteden çıkılmasını engelleyen girişim ya da yazılım gibi bir başkasının bilgisayarının işlevini engelleyici yazılım ve girişimlerde bulunmayacağını;

(c) Herhangi bir şahsın mahremiyet hakkına tecavüz edici yanlış, yanıltıcı, onur kırıcı, iftira atıcı, leke sürücü, müstehcen, kaba ya da saldırgan girişimde bulunmayacağını;

(d) İkincieldeguven.com’un veya üçüncü tarafların dünya çapındaki telif hakkı, tescilli marka, patent ve diğer entelektüel haklarını ihlal etmeyeceğini, ticari itibarını zedeleyecek faaliyetlerde bulunmayacağını, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranmayacağını, İkincieldeguven.com’a yönelik olabilecek tüm yasal başvurulardan doğabilecek zararlardan sorumlu olduğunu ve aksi fiillerde bulunma durumunda ikincieldeguven.com üzerinden aldığı tüm ödemeleri iade edeceğini, alacağı ödemelerden feragat edeceğini, 10.000 TL’den az olmamak kaydıyla bu zararlar kadar cezai şart bedelini ödeyeceğini, tacir sıfatına haiz olması gereği bu bedelde indirim isteyemeyeceğini, ve bu bedelden imtina edemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.13.Kullanıcılar İkincieldeguven.com’un yazılı veya elektronik ortamlarla gönderilebilecek onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye veya işbu Sözleşme’nin tarafı olan Alıcı veya Satıcı ’ya devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir ve ihlalde bulunan işbu Sözleşme’nin tarafı olan Alıcı veya Satıcı hakkında TCK 243-244 hükümleri kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulur,

3.14.İkincieldeguven.com, işbu Sözleşme’nin tarafı olan Alıcı veya Satıcı ’nın başvurularını reddetme hakkını saklı tutacağı gibi, herhangi bir sebeple Kullanıcılar’ın daha sonrasında hesabını durdurma veya silme hakkını da saklı tutmaktadır. İşbu Sözleşme’nin tarafı olan Alıcı veya Satıcı ’nın reşit olmamasına rağmen Sözleşme ilişkisi kurulduğunun ve bu Sözleşme ilişkisi gereğince İkincieldeguven.com’a işbu Sözleşme’nin tarafı olan Alıcı veya Satıcı üyelik kaydında ödemenin kimin tarafından yapıldığı göz önünde bulundurulacaktır. Bu durumlarda Sözleşme ilişkisi ikincieldeguven.com’a veya mobil uygulamasına üye olan kişilerle değil ödeme ilişkisi kurulan kişi veya kişilerle kurulmuş olacaktır. Bu hususla alakalı İkincieldeguven.com’a karşı hak sürülemeyeceğini üye ve ödeme yapan kişi kabul eder.

3.15.Kullanıcılar’ın İkincieldeguven.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcılar’ın sorumluluğundadır. İşbu Sözleşme’nin tarafı olan Alıcı veya Satıcı, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcıların veya kendilerinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan İkincieldeguven.com’un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kullanıcılar’ın kendi bilgisayarlarında veya cihazlarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıplarda sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğu, bu sebeplerle hiçbir hak ve talep iddia edemeyeceği işbu Sözleşme’nin tarafı olan Alıcı veya Satıcı tarafından kabul edilmiştir.

3.16.Kullanıcılar, İkincieldeguven.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki İkincieldeguven.com dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, videoları, içerikleri, kişisel verileri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ikincieldeguven.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, İkincieldeguven.com’a yönelik olabilecek tüm yasal başvurulardan doğabilecek zararlardan sorumlu olduğunu ve en az 100.000 TL olmak üzere bu zararlar kadar cezai şart bedelini ödeyeceğini, tacir sıfatına haiz olması gereği bu bedelde indirim isteyemeyeceğini ve bu bedelden imtina edemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.17.Kullanıcılar, kullanıcı adı ve kullanıcı şifrelerinin yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılmasını veya yetki verdiği kişilerin bunları yetkilerini aşacak şekilde kullanmalarını önlemekle ve gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür. Kullanıcılar, oluşturduğu kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını; kullanıcı adı ve şifrenin seçimi, gizliliği ve korunmasının tamamı ile kendi sorumluluğunda olduğunu; İkincieldeguven.com’un kullanıcı adı ve şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcılar, kendisi hakkında vermiş olduğu kişisel bilgiler ile İkincieldeguven.com’a giriş ve bağlantı ile kullanım kayıt ve bilgilerinin, bunlara ait verilerin İkincieldeguven.com tarafından saklanmasını, depolanmasını, yedeklenmesini, silinmesini, kayıt altına alınmasını, kontrol edilmesini kabul etmektedir. Aynı şekilde Kullanıcılar, kendilerine ait iletişim bilgileri ve sair verilerin İkincieldeguven.com ve/veya bağlantılı kurum, kuruluş ve kişiler tarafından başkaca hizmet veya çalışmalar veya ticari amaçlı faaliyetler için tekrar izin almaksızın veya kendisine bildirim yapılmaksızın kullanılabileceğini ve bunun için İkincieldeguven.com’a veya kullanımı gerçekleştirecek kişilerden hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.18.İkincieldeguven.com’da Kullanıcılar’a ait kullanıcı adı, kullanıcı şifresi ile yapılan her işlem ve her eylem işbu Sözleşme’nin tarafı olan Alıcı veya Satıcı tarafından yapılmış sayılır. İkincieldeguven.com’da işbu Sözleşme’nin tarafı olan Alıcı veya Satıcı tarafından yapılan veya yapıldığı var sayılan her bir işlem, komut, bilgi girişi ve her türlü elektronik müdahale işbu Sözleşme’nin tarafı olan Alıcı veya Satıcı’ya ait bir irade açıklaması olarak geçerli sayılır ve buna ilişkin hukuki sonuçları doğurur.

3.19.İşbu Sözleşme’nin tarafı olan Alıcı veya Satıcı, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında, İkincieldeguven.com ile sistemle ve sisteme dâhil diğer üyelerle ilgili olarak edindiği bilgileri gizli tutmayı ve işbu Sözleşme’nin amaçları dışında kullanmamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.20.İşbu Sözleşme Kullanıcılar’a, İkincieldeguven.com’u Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanma hakkı dışında, İkincieldeguven.com’a veya üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet hakları veya İkincieldeguven.com’un içeriği üzerinde veya diğer hiç bir konuda hukuki bir hak vermez. Kullanıcılar, ikincieldeguven.com’un ve diğer üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, bu hakları kullanmamayı, kopyalamamayı, tescil ettirmemeyi, bu hakları dolaylı da olsa ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.21.Kullanıcılar, İkincieldeguven.com üzerinde tamamlanan ya da tamamlanmayan sipariş işlemlerinden dolayı oluşabilecek kayıp, zarar, iddia veya ziyan ile

(a) İkincieldeguven.com’un kontrolü dışındaki sebeplerden dolayı teknik problemlerin yaşanması;

(b) İnternet omurgası ya da buna benzer altyapıların Kullanıcıların veya Çözüm Ortağı ’nın siteye giremeyecek şekilde sorun yaşatması;

(c) İkincieldeguven.com tarafından sitenin işlevinin geçici olarak ya da tamamen durdurulması, işlevinde değişiklikler yapılması durumları ile sınırlı kalmaksızın oluşabilecek her türlü kayıp için İkincieldeguven.com’un herhangi bir sorumluluğu ya da yükümlülüğü olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.22. Kullanıcılar, İkincieldeguven.com’un kullanıcıları ve diğer Çözüm Ortakları tarafından gizli ya da açık şekilde verilen puanlarda herhangi bir kontrolü olmadığını ve diğer üyeler tarafından verilen olumsuz puanlar ya da görüşler yüzünden oluşabilecek yetersizlik suçlaması, leke sürme, mahremiyete saldırı durumlarında İkincieldeguven.com’u sorumlu tutmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İkincieldeguven.com, yararlı olacağını düşündüğü haber, ilan, makale ve benzeri hususlara web sayfasında veya mobil uygulamasında yer verebilir, diğer web siteleriyle veya mobil uygulamalarla linkler oluşturabilir. İkincieldeguven.com, bunlarda yer alan bilgi ve yorumların doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını garanti etmez.

3.23.Kullanıcılar’ın İkincieldeguven.com’a yüklediği içerikler veya eserler ile ilgili olarak her nerden olursa olsun tahakkuk olacak veya doğacak telif gelirlerinin/mali hak gelirlerinin tamamı, münhasıran ve münferiden İkincieldeguven.com tarafından tahsil edilecektir

3.24.Kullanıcılar’ın kendisine ait olmayan veya kendisine ait olmayıp da kaynak belirtmediği bir içeriği veya eseri İkincieldeguven.com’a yüklemesi halinde doğabilecek bütün zararlardan kendisinin sorumlu olduğu işbu Sözleşme’nin tarafı olan Alıcı veya Satıcı tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

3.25.Kullanıcılar’ın paylaşmış olduğu bütün veriler Kişisel Veriler Politikamız ve sair düzenlemelerimiz kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda Kullanıcılar’ın İkincieldeguven.com ile paylaştığı her veri için açık bir şekilde rıza verdiği kabul olunur.

3.26.İşbu Sözleşme’nin tarafı olan Alıcı veya Satıcı, kullanıcı adı ve şifresini aldıktan sonra veya alma sırasında “Alıcı ve Satıcı Platform Kullanım Şartları Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum” yazılı kutuyu işaretleyip, onaylaması ile birlikte kabul beyanı İkincieldeguven.com kayıtlarına geçmiş olup, bu anda Sözleşme kurulmuş ve herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın yürürlüğe girmiş sayılacaktır. Sözleşme koşullarını kabul ederek üyeliğini gerçekleştiren kişiler daha sonra koşulların geçersiz olduğunu, Sözleşme’yi kabul etmediklerini iddia edemezler.

3.27.Kullanıcılar, beklenmeyen hizmet kesintilerinden, planlara uyulamamasından, değerlendirmelere yetkisiz erişim veya ifşasından, değerlendirmelerin bütünlüğünün bozulmasından, ücret yönetiminin bütünlüğünün bozulmasından, raporların bütünlüğünün bozulmasından, sürecin gizliliğinin ve bütünlüğünün bozulmasından sorumludur. Aksi durumda ikincieldeguven.com’un veya Kullanıcılar’ın uğrayacağı tüm doğrudan veya dolaylı zararları tazmin etmeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

3.28.İşbu Sözleşme’nin tarafı olan Alıcı veya Satıcı, Sözleşme’nin güncel halini her zaman İkincieldeguven.com’da bulabilir ve meydana getirilen güncellemeleri okuyabilir. İkincieldeguven.com gerekli görür ise Kullanıcılar’ın onayına sunarak, İkincieldeguven.com tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanabilmesi için Kullanıcı ’nın sözleşme şartlarındaki değişiklikleri ile ilgili butonu tıklamak suretiyle okumasını ve onaylaması isteyecektir. Kullanıcılar, Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikleri takip etmek zorundadır ve değişiklikleri bilmediğini ileri sürerek taraflar arasındaki Sözleşme iradesinin son bulduğunu, Sözleşme’nin yürürlükten kalktığını ileri süremez.

3.29. Kullanıcılar, İkincieldeguven.com’da mücbir sebeplere göre veya herhangi bir nedenden 14 güne kadar ki gecikmelere ilişkin faiz talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcılar, İkincieldeguven.com ile paylaşmış olduğu ödeme bilgilerin doğruluğunu, aksi durumda hak talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.30.Kullanıcılar ikincieldeguven.com’un Alıcı ve Satıcı ‘nın kendi arasında yapması gereken mesafeli satış sözleşmesi, ön bilgilendirme formu, kişisel verilerin korunması politikası, KVKK’ kapsamında aydınlatmalar, ticari elektronik ileti onayı gibi hukuki metinlerin ve sözleşmelerin tarafı olmadığını, ikincieldeguven.com’un sadece satıcının satmış olduğu ürünü kontrol edebilecek, ürüne alıcı ve/veya üçüncü taraf kimselerce zarar verilmesini engelleyecek ve alıcıya teslim işlemini gerçekleştirecek Çözüm Ortakları’nın listelenmesi hizmeti verdiğini, bu kapsamda Çözüm Ortağı’ndan kaynaklanacak zararlarda veya kargo gecikmesi, kargoda hasar oluşması gibi kargo şirketinden veya Satıcı’dan kaynaklanabilecek durumlarda hukuki sorumluluğun İkincieldeguven.com’da olmadığını, yasal hak ve taleplerini ikincieldeguven.com’a karşı kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.31.Kullanıcılar işbu sözleşmede ve İkincieldeguven.com’da belirtilen diğer sözleşmelere uygun olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli teknik ve idari yükümlülükleri yerine getireceğini, kişisel verileri veya ticari bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, sözleşmede gizli bilgi olarak belirtilen bilgileri sözleşmeye aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşmayacağını gerekli yükümlülüklere uygun hareket edeceğini, ikincieldeguven’ in veya Kullanıcılar’ın datalarını dışarı kaçırmayacağını, yetkisiz erişim, yetkisiz bilgi ifşa yapmayacağını, Raporlara yetkisiz erişim veya ifşalarda bulunmayacağını, programın bütünlüğünün bozulmasına veya erişilebilirliğinin bozulmasına sebebiyet vermeyeceğini, aksi durumda ikincieldeguven.com’un veya Kullanıcılar’ın uğrayacağı tüm doğrudan veya dolaylı zararları tazmin etmeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

4- SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Satıcı web sayfasında yer alan tüm sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini, ikincieldeguven.com tarafından belirlenen usule uyacağını, daha önceden Alıcı ile anlaşmış olduğu gibi ürünün niteliğini fiziksel özelliklerini ve yazılımsal durumunu doğru şekilde beyan edeceğini kabul eder. Satıcı, satışa sunulan ürün ve gönderilen ürün görsellerinin doğruluğuyla ve özelliğiyle örtüşen ürünü Çözüm Ortağı’na kargoda hasar görmeyecek şekilde paketleyerek ve güven altına alarak platformun sunmuş olduğu kargo firması ile göndereceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde edimini ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddedeki yükümlülüklerin aykırılığı halinde Satıcı ikincieldeguven.com tarafından komisyon oranının kesileceğini kabul eder. Komisyon oranının 3 gün içerisinde Satıcı tarafından ödenmemesi durumunda ödemenin yapılana kadarki süreye kadar ürünün çözüm ortağında kalacağını ve 3 günü geçen her gün için 100 TL cezai şart bedelini ve Alıcı ile ikincieldeguven.com’un uğrayacağı tüm zararları karşılamayı kabul eder.

4.2. Satıcı platform üzerinden yapacağı tüm işlemlerde basiretli bir tacir gibi hareket etmekle yükümlü olduğunu, ürünün çalışmasını engelleyici hackleme, ilk inceleme esnasında gözle görülemeyen, fark edilemeyen, yazılım yükleme, keylogger vb. gibi kötü niyetli girişimlerde bulunmayacağını, eksik aksesuar belge vb. gönderim taahhüdünde olmasına rağmen gönderilmeyen ürün olması durumunda veya taahhüt etmiş olduğu ürün ile Çözüm Ortağı’na gönderilen ürün arasında farklılıklar olması veya üründe hata olması halinde Satıcı ikincieldeguven.com tarafından komisyon oranının kesileceğini kabul eder. Komisyon oranının 3 gün içerisinde Satıcı tarafından ödenmemesi durumunda ödemenin yapılana kadarki süreye kadar ürünün çözüm ortağında kalacağını ve her geçen gün için 100 TL cezai şart bedelini ve Alıcı ile ikincieldeguven.com’un uğrayacağı tüm zararları karşılamayı kabul eder.

4.3. Satıcı, Alıcı’nın onayından sonraki 3 gün içerisinde ürünü kararlaştırılan Çözüm Ortağı’na iletir. İşlemler sırasında satışa sunulan ürünün satışının imkansızlaşması durumunda ve ürünün tedarik edilememesi durumlarında en geç 1 gün içerisinde ikincieldeguven.com ve alıcı bilgilendirilmelidir. Aksi halde Satıcı ikincieldeguven.com tarafından komisyon oranının kesileceğini kabul eder. Komisyon oranının 3 gün içerisinde Satıcı tarafından ödenmemesi durumunda ödemenin yapılana kadarki süreye kadar ürünün çözüm ortağında kalacağını ve her geçen gün için 100 TL cezai şart bedelini ve Alıcı ile ikincieldeguven.com’un uğrayacağı tüm zararları karşılamayı kabul eder.

4.4. Satıcı, hiçbir şekilde vergilendirmelerden ikincieldeguven.com’u sorumlu tutmayacağını, komisyon verilmesi durumunda vergi dahil fiyat üzerinden hesaplama yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5- ALICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Alıcı web sayfasında yer alan tüm sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini, ikincieldeguven.com tarafından belirlenen usule uyacağını, Satıcı tarafından Çözüm Ortağı’nın lokasyonuna gönderilen ürünleri, ikincieldeguven.com üzerinden bildirim gelmesinden itibaren 48 saat içerisinde teslim almak üzere Çözüm Ortağı’nın bulunduğu lokasyona gitmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde Alıcı ikincieldeguven.com tarafından komisyon oranının kesileceğini kabul eder. Komisyon oranının 3 gün içerisinde Alıcı tarafından ödenmemesi durumunda her geçen gün için 100 TL cezai şart bedelini ve Satıcı ile ikincieldeguven.com’un uğrayacağı tüm zararları karşılamayı kabul eder.

5.2. Alıcı, Çözüm Ortağı ile birlikte Satıcı’dan gelen ürünü kontrol edebilir, Çözüm Ortağı tarafından belirtilen rapor incelenir tüm bu süreç kapsamında ürünün Alıcı tarafından kabul edilmesi halinde Alıcı ürün bedelinin Satıcı’ya aktarılmasına onay vermesi, ürün bedelinin eksik ödenmesi, alınacak ürün bedeli ödendikten sonra keyfi olarak iptal talebi gelmesi, Alıcı tarafından teslim alınacak ürüne, yine alıcı tarafından kasten/kasıt olmadan hasar verilmesi hallerinde Alıcı ikincieldeguven.com tarafından komisyon oranının kesileceğini ve satışa konu ürünün ödemesinin satıcıya aktarılıp, ürünün alıcı(kendi) mülkiyetine geçmiş olduğunu kabul eder. Komisyon oranının 3 gün içerisinde Alıcı tarafından ödenmemesi durumunda her geçen gün için 100 TL cezai şart bedelini ve Satıcı ile ikincieldeguven.com’un uğrayacağı tüm zararları karşılamayı kabul eder.

5.3. Alıcı, Çözüm Ortağı’nın sorumluluğunun ürünü teslim alınmasıyla bittiğini, Çözüm Ortağı’nın veya ikincieldeguven.com’un, ürün tesliminden veya teslim sonrasında üründe çıkabilecek arızalardan veya hasar veya zararlardan sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Alıcı’nın, Satıcı’dan veya Kargo şirketinden kaynaklanan sebeplerle ürünü 48 saat içerisinde teslim almaması hali dışında Alıcı ikincieldeguven.com tarafından komisyon oranının kesileceğini kabul eder. Komisyon oranının 3 gün içerisinde Satıcı tarafından ödenmemesi durumunda her geçen gün için 100 TL cezai şart bedelini ve Satıcı ile ikincieldeguven.com’un uğrayacağı tüm zararları karşılamayı kabul eder. Konuya haiz komisyon bedeli alıcının ikincieldeguven.com sitesi üzerinden vermiş olduğu iletişim kanalları ve kayıtları esas alınarak yazılı olarak iletilir.

6- İKİNCİELDEGUVEN.COM’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. İkincieldeguven.com, denetimini yapmakla sorumlu olmasa da Çözüm Ortağı’nın yaptığı çalışmaları onaylamamakta serbesttir. Bunların paylaşımından ve İkincieldeguven.com’a yönelik olabilecek tüm yasal başvurulardan doğabilecek zararlardan Çözüm Ortağı sorumlu olduğunu ve hatta bu zararlar kadar Çözüm Ortağı’nın en az 10.000 TL olmak üzere cezai şart bedelini ödeyeceğini, tacir sıfatına haiz olması gereği bu bedelde indirim isteyemeyeceğini ve bu bedelden imtina edemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

6.2. İkincieldeguven.com, web sayfasında ve mobil uygulamasında bulunan yazılı, görsel veya videolu içerikler üzerinde hak sahibidir. Bu haklardan yararlanmanın belli bir süre içinKullanıcılar’a verilmiş olması, İkincieldeguven.com’un ilgili içerikler üzerindeki hakkını zedeleyemeyeceği gibiKullanıcılar’a da FSEK ve SMK kapsamında herhangi bir hak vermez.

6.3. İkincieldeguven.com, sistemin e-ticaret yapmak üzere kurulmuş olması amacına ters düşmemek üzere, web sayfasının veya mobil uygulamasının kullanım amacını, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini değiştirebilir. Teknik sebeplerden veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar, hacking saldırıları veya zorunlu sebeplerden dolayı da İkincieldeguven.com mesul tutulamaz. Kullanıcılar’dan ek bilgi ve belgeler talep edebilir, web sayfasını veya mobil uygulamasını iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir.

6.4. İkincieldeguven.com’da bulunan tüm içerikler, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklarının kullanma yetkisiİkincieldeguven.com’a ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır.İkincieldeguven.com’un ücretli veya ücretsiz bir şekilde ziyaret edilmesi veyaİkincieldeguven.com’da kihizmetlerden yararlanılması Kullanıcılar’a söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Kullanıcılar, işbu Sözleşme’ ye konu eserleri, sair teknolojiler ile ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çoğaltma, dağıtma, yayma, işleme, temsil ve umuma iletim haklarını, “umuma arz salahiyeti, eserde değişiklik yapılmasını men etmek, adın belirtilmesi salahiyeti” adı altındaki mali ve manevi hakları kullanma yetkisini, bunları 3. kişilere devrini de kapsar şekilde herhangi bir yer süre, mecra, muhteva ve sayı sınırlaması olmaksızın yurtiçinde ve yurtdışında kullanılmak üzere münhasıran sadece İkincieldeguven.com’da yayınlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Kullanıcılar, İkincieldeguven.com’a yüklemiş olduğu eserlerine ilişkin telif ve her nevi haklarının korunmasına dair tüm yetkileri ve takip ile teşhir haklarını İkincieldeguven.com’a vermiştir. İşbu Sözleşme, Sözleşme’de yazılı olan ve yazılacak olan Çözüm Ortağı tüm hakları İkincieldeguven.com’un kullanabilmesine yönelik olarak gayrı kabili rücu nitelikte İzin/Yetki/Muvafakat ve Vekalet Belgesi olarak da düzenlenmiştir.

6.6. İkincieldeguven.com’un web sayfasında yer alan veya İkincieldeguven.com tarafından paylaşılan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz, bütünü veya bir kısmı diğer web sayfalarında veya mobil uygulamalarda izinsiz olarak kullanılamaz. İkincieldeguven.com’da paylaşılan içerikler hiçbir şekilde gerek internet gerek sosyal medya gerekse de diğer yollarlaİkincieldeguven.com’un izni olmaksızın kullanılamaz. Kullanılması halindeİkincieldeguven.com’un hukuki yollara başvuru hakları ve fikri haklarda kabul edilen 3 katına kadar maddi tazminatı isteme hakkı saklıdır.

7- GİZLİLİK VE REKABET YASAĞI

7.1. İşbu Sözleşme’de açıkça aksi belirtilen haller hariç olmak üzere, Kullanıcılar işbu Sözleşme çerçevesinde öğrendikleri gizli bilgileri, verileri veya belgeleri bunlara ait tüm bilgileri, verileri ve belgeleri, fikri ve sınai hakları, varlıkları ve sair hertürlümaddivemaneviniteliktevarlıkları,İkincieldeguven.com’unyazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere açıklayamazlar, paylaşamazlar ve ifşa edemezler.

7.2. İşbu Sözleşme bağlamında, “Gizli Bilgiler”; İkincieldeguven.com’un, İkincieldeguven.com’un iştirakleri, yöneticileri, yetkilileri, çalışanları ve profesyonel danışmanları ve Çözüm Ortakları’ndan veya Kullanıcılar’a herhangi birine sözlü, yazılı, manyetik, elektronik, dijital veya sair şekillerde doğrudan doğruya veya dolaylı olarak İkincieldeguven.com veya onun adına ifşa edilen veya sunulan; ticari, teknolojik, ekonomik, teknik, mali, hukuki, işletmesel, idari, pazarlama ve/veya örgütsel bilgiler; mallar, hizmetler, teknolojiler, projeler, operasyonlar, işletme planları ve ticari işler, iş ve ürün araştırma ve geliştirme faaliyetleri, know-how, tasarım hakları, ticari sırlar, pazar fırsatları, Çözüm Ortağı bilgileri, kullanıcı bilgileri, reklam kampanyaları, kişisel verileri, reklam stratejileri, şirket gelirleri, şirket yatırımları, Kullanıcılar’a ilişkin bilgiler, uygulamalardaki içerikler, uygulamanın yazılım altyapısı, ikincieldeguven.com’a ilişkin tüm detaylar, bilumum raporlar, notlar, analizler, derlemeler, tahminler, veriler, bilirkişi raporları, özetler, çalışmalar ve bunlara ilişkin sunduğu tüm bilgiler ve sair dokümanlardır.

7.3. İşbu Sözleşme’nin tarafı olan Alıcı veya Satıcı, kendisi ve/veya temsilcilerinin işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ihlal etmesi veya işbu Sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi durumunda, İkincieldeguven.com veya temsilcilerinin doğrudan zararlarına karşı sorumludur. Böyle bir durumda işbu Sözleşme’nin tarafı olan Alıcı veya Satıcı, İkincieldeguven.com’a mahkemece veya uzmanlarca saptanacak İkincieldeguven.com girişiminin değerinin miktarındaki bir cezai şartı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

8- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1. Kullanıcılar, kayıt esnasında kabul ettikleri İkincieldeguven.com’da yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve KVK Aydınlatma metni kapsamında İkincieldeguven.com’un Kişisel Veri’leri; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, Kişisel Veri’lerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

· Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

· Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

· Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

· İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

· İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak toplayabileceğini ve işleyebileceğini kabul etmiştir.

8.2. İkincieldeguven.com, detaylı hazırlamış olduğu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve KVK Aydınlatma metni kapsamında KVKK’ya tam uyumluluğu amaçlamaktadır. Bu kapsamda İkincieldeguven.com platformunda yer alan kişisel verilerin aynı hassasiyetle Kullanıcılar tarafından korunması gerekmektedir. işbu Sözleşme’nin tarafı olan Alıcı veya Satıcı ihlalleri ölçüsünde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerinin ihlali ya da hukuka aykırı eylemleri nedeniyle tahakkuk edilecek idari para cezalarının, gerekse savcılık tarafından yürütülecek cezai soruşturmaların muhatabı olduğunu, mevzubahis yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle İkincieldeguven.com’un, diğer kullanıcıların, Çözüm Ortakları’nın veya Kullanıcılar gibi üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9-SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESİH HAKKI

9.1. İşbu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir.

9.2. İkincieldeguven.com e-mail yoluyla veya yazılı bir bildirimde bulunarak ve bir süre tayinine gerek olmaksızın önceden bildirmeksizin istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Kullanıcılar, üyeliğini tek taraflı olarak iptal etse veya üyeliği İkincieldeguven.com tarafından durdurulsa/askıya alınsa/sonlandırılsa dahi, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden, borçlarından gerek İkincieldeguven.com’a karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı şahsen sorumlu olacaktır. Üyeliğini iptal eden veya 1 ay boyunca ikincieldeguven.com’a giriş yapmayan veya işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen Kullanıcılar tüm haklarından feragat etmiş sayılır.

9.3. İkincieldeguven.com’a işbu Sözleşme’nin tarafı olan Alıcı veya Satıcı sıfatıyla üye olarak kabul etmiş sayılacağınız, yukarıdaki kuralları içeren anlaşma, İkincieldeguven.com tarafından herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilebilir.

10. MÜCBİR SEBEPLER

İkincieldeguven.com’un kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi, yazılımda meydana gelen hatalar, siber saldırılar ve hacking saldırıları, server çökmesi platform nezdinde olmayan kargoda gecikme, kargoda hasar gibi işbu madde kapsamında belirtilen mücbir sebeplerin çözüm ortaklarında meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. İkincieldeguven.com mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, İkincieldeguven.com’un mücbir sebebin ortaya çıkmasından önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

11. SÖZLEŞME’NİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK


İşbu Sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam edecektir.

12. SÖZLEŞME’DE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

İkincieldeguven.comdilediği zaman web sayfasında sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler web sayfasında yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Çözüm Ortağı’nın sorumluluğundadır.

13. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, İkincieldeguven.com’un bilinen e-posta adresi ve Kullanıcılar’ın üyelik formlarında belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcılar, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

14. DELİL SÖZLEŞMESİ

Kullanıcılar ile ikincieldeguven.com arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda İkincieldeguven.com’un defter, kayıt ve belgeleri, eposta, web sayfası içerisindeki mesajlaşma, sms ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Çözüm Ortağı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

14-YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve/veya İkincieldeguven.com tarafından Kullanıcılar’a verilecek hizmetin kullanımından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

15. YÜRÜRLÜK

Kullanıcılar, tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, anladığını, tacir sıfatına haiz olduklarını, Sözleşme koşularına uygun davranacağını ve Sözleşme’yi ikincieldeguven.com’un kurduğu sistem ile dijital ortamda elektronik olarak onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.